Alpinism utilitar. Notiuni de lucru la inaltime (NSPM-70)

19
2451

A. Notiuni de lucru la inaltime (nssm pentru lucru la inaltime)

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Baza de referinta artificiala: loc amenajat cu masuri de securitate a muncii integrate, unde nu mai exista pericolul caderii in gol.

3. Boala profesionala : afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

4. Conducatorul lucrarilor: in contextul prezentei norme, conducatorul lucrarilor este echivalentul agentului economic, patronului, inginerului sef, sefului de santier (brigada), inginerului sef – punct de lucru.

5. Conducatorul locului de munca: in contextul prezentei norme, conducatorul locului de munca este echivalentul tehnicianului, maistrului, sefului de echipa, responsabilului desemnat (numit).

6. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

7. Echipament individual de lucru (EIP): totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

8. Echipament individual de protectie (EIP): totalitatea mijloacelor cu care este dotat salariatul in timpul indeplinirii sarcinii de munca si a accesului la si de la locul de munca, in vedera asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.

9. Echipamente tehnice (ET): in contextul prezentei norme specifice, prin echipamente tehnice se inteleg mijloacele de productie, adica totalitatea masinilor, utilajelor, instalatiilor, dispozitivelor de lucru care concura la executarea sarcinii de munca.

10. Inaltime mica: inaltime de maximum 2 m de amplasare a locurilor de munca.

11. Instructaj de protectie a muncii: modalitate de instruire in domeniul protectiei muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

12. Instructiuni specifice de securitate a muncii : componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati.

13. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

14. Lucrul la inaltime: prin lucrul la inatime se intelege activitatea desfasurata la minimum 2 m, masurata de la talpile picioarelor salariatului pana la baza de referinta naturala (solul), sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care nu exista pericolul caderii in gol.

15. Mediu de munca: ansamblul conditilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

16. Persoana juridica: in contextul prezentei norme specifice, prin conducerea persoanei juridice se intelege conducerea agentului economic care organizeaza, conduce, verifica activitatea economica si raspunde de aplicarea prevederilor normelor de protectie a muncii.

17. Prevedere: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

18. Securitatea muncii: situatie, stare caracterizata prin nivelul de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil in sistemele de munca.

B. Notiuni specifice de alpinism utilitar si speologie

In contextul pezentei norme specifice, se definesc urmatorii termeni consacrati in domeniu:

1. Absorbator de energie (AE conform EN 355:1992): component al unui sistem de oprire a caderii, care garanteaza acestui sistem o totala capacitate de oprire, in siguranta, a caderii de la inaltime, in cazurile de aplicare recomandate.

2. Ancora (pr. EN 795): element metalic, avand alcatuiri diferite, destinat fixarii pe elemente din beton armat sau pe stanca, a unor sisteme de oprire a caderii, de limitare sau pozitionare in zona de lucru, sau a unor aparate, instalatii sau subansamble. Proiectarea si executarea prinderilor cu ancore, folosite in constructii industriale, trebuie sa respecte indicatorul NP 50-89 (Buletinul Constructiilor nr. 2/1990). Urechile sau inelele ancorelor nu fac obiectul acestei norme si trebuie omologate separat, functie de destinatia si modul lor de utilizare.

3. Ancoraj: sistem format din doua sau mai multe pitoane sau ancore (dotate cu ureche sau inel de forma si rezistenta corespunzatoare), montate conform unei scheme intr-un perete natural sau artificial, carabiniere cu siguranta si lonje, in scopul fixarii unui sistem de oprire a caderii sau a unor echipamente de munca.

4. Asigurare dinamica: procedeu tehnic folosit de secund, pentru tinerea corzii dinamice la care este legat capul de coarda, si permite alunecarea controlata a unei anumite lungimi de coarda (printr-o frana dinamica) in momentul in care forta dinamica a caderii depaseste o anumita valoare; procedeul este utilizat si de catre capul de coarda, daca secundul executa o traversare oblica.

5. Asigurare intermediara: procedeu tehnic ce prevede introducerea corzii dinamice in carabiniere atasate la mai multe puncte succesive, situate la distante optime, pe traseul (lungimea de coarda) pe care il parcurge capul de coarda, intre doua regrupari.

6. Asigurare statica: procedeu tehnic de tinere a corzii statice sau dinamice, prin care un operator asigura fix, de la un punct superior amplasat, urcarea, traversarea sau coborarea unui alt operator, astfel ca la o eventuala cadere, coarda sa nu alunece prin frana pe care o foloseste in acest scop.

7. Autoasigurare: procedeu tehnic de legare a unui operator la un punct de ancorare al regruparii, folosind un anumit tip de nod (cabestan sau Opt) si o carabiniera cu siguranta; autoasigurarea se face direct la coarda (statica sau dinamica) sau prin intermediul unei lonje.

8. Ascensiune: activitate cu scop sportiv, utilitar sau umanitar (salvare), desfasurata intr-un spatiu situat la altitudine, in mod solitar sau in cadrul unei echipe organizate.

9. Balustrada: sistem, fix sau recuperabil, de ancoraje si corzi statice, utilizat pentru siguranta parcurgerii unui anumit sector de perete, galerie, pod suspendat etc. Balustradele fixe sau recuperabile nu exclud folosirea unui sistem de oprire a caderii complet separat.

10. Blocator: dispozitiv care se foloseste la urcarea sau traversarea pe o coarda fixa (statica), avand calitatea de a aluneca usor in directia inaintarii si de a se bloca automat, daca este solicitat in sens invers. In anumite procedee de munca, folosirea a doua sau trei blocatoare, inlocuieste utilizarea unor elemente ale sistemului de oprire a caderii.

11. Bucla de asigurare intermediara (Express): element de prelungire a unui punct de asigurare intermediara, montat intre doua carabiniere, in scopul micsorarii frecarii dintre coarda si perete, respectiv dintre coarda si carabiniera.

12. Cap de coarda: primul operator care se deplaseaza, legat intr-un sistem de oprire a caderii, de la sol la o regrupare sau intre doua regrupari; directia deplasarii poate fi verticala (sensul in sus sau in jos), orizontala sau oblica (ascendenta sau descendenta).

13. Carabiniera: element al sistemului de oprire al caderii (de limitare sau de pozitionare), similar, carligului de siguranta, cu calitati de rezistenta si siguranta superioare, care ii ofera posibilitatea tinerii unei forte dinamice corespunzatoare unui factor egal cu 2. Carabinierele fara siguranta se folosesc numai la asigurari intermediare.

14. Coarda dinamica (pr. EN 892-1): franghie de alpinism, cu diametru intre 8-8,5 mm (geamana), 8,5-9,5 mm (semicoarda) si 10-11,6 mm (simpla), utilizata pentru ascensiuni, escalade si lucrari la inaltime, care are prorpietatea de a prelua o parte importanta din energia de cadere a capului de coarda; conform normelor europene actuale, coarda dinamica nu este inclusa obligatoriu in sistemul de oprire a caderii, dar se poate atasa acestui sistem, in anumite procese de munca, cum ar fi tehnologia de alpinism utilitar. Pentru toate trei tipurile mentionate, alungirea relativa de rupere este de 33%.

15. Coarda statica: este o franghie speologica, utilizata pentru coborari sau urcari, prin anumite procedee tehnice; este folosita si in alpinismul utilitar si sportiv in acelasi scop, ca si pentru asigurarea de sus a operatorului alpinist. Ea se caracterizeaza printr-o alungire relativ mica la rupere , intre 5-20%.

16. Cordelina: franghie statica, cu diametre intre 3 si 6 mm, utilizata pentru confectionarea unor echipamente specifice, pentru noduri de urcare pe coarda si pentru manevre de cozi si materiale.

17. Coborator (EN 341:1992): dispozitiv pentru coborare pe una sau doua corzi statice (dinamice numai in caz de salvare sau retragere din traseu), care asigura o franare si o viteza de coborare optima, in diferite situatii sau procese de munca. Normele europene admit pentru lucrul la inaltime numai coboratoarele autoblocante.

18. Catarare libera (naturala): procedeu tehnic de urcare a unui perete, la care se folosesc toate cele patru membre, pentru sprijin (apucare) pe (de) prizele naturale ale peretelui.

19. Catarare artificiala: procedeu tehnic de urcare a unui perete, la care se folosesc prize artificiale (batute, montate sau sapate).

20. Centura de siguranta complexa . SR-EN 361:1993): suport pentru sprijinul total al corpului operatorului ce constituie o componenta a sistemului de oprire a caderii (putand fi utilizata si in sistemele de pozitionare sau de limitare). Ea cuprinde bretele, legaturi, catarame si alte elemente, aranjate potrivit si asamblate astfel ca sa suporte in siguranta operatorul si sa-l retina in timpul caderii si dupa oprirea ei.

21. Centura de siguranta pentru limitarea pozitiei de munca: un ansamblu de elemente interconectate pentru a forma un aranjament complet al echipamentului gata de a fi utilizat in scopul prevenirii ajungerii operatorului intr-o zona in care exista pericol de accidentare (prin cadere de la inaltime, electrocutare etc.).

22. Centura de siguranta pentru pozitionare in locul de munca: componenta a unui sistem de pozitionare (sedere) in locul de munca sau in regrupare. Ea este compusa din elemente aranjate si asamblate corespunzator si care impreuna cu lonja (sau lonjele), permite sprijinul si sedere, sigura si comoda, a operatorului in locul de munca, astfel ca el sa aiba mainile libere pentru a executa operatiunile dictate de procesul de munca.

23. Element de disipare a energiei: element al subsistemului de legatura utilizat in scopul opririi in siguranta a caderii. El poate fi montat la opritorul de cadere alunecator, la lonja sau la suportul de ancorare.

24. Factor de cadere (Fc): raportul dintre inaltimea totala de cadere si lungimea de coarda (dinamica) dintre nodul de legare la centura capului de coarda si frana dinamica a secundului care asigura; marimea acestui factor afecteaza, direct proportional, valoarea fortei dinamice maximale a caderii respective (la fel ca valoarea masei operatorului aflat in cadere libera).

25. Forta dinamica maximala ( Fdm): valoarea maxima a socului care apare in timpul opririi unei caderi. Daca se asimileaza sistemul de oprire a caderii cu o vibratie libera amortizata interna (vascoelastica datorita fortelor de frecare din interiorul corzii si a buclei de asigurare intermediara si structurala, datorita frecarii dintre coarda si carabiniera, eventual dintre coarda si perete), forta dinamica maximala reprezinta amplitudinea primei vibratii.

26. Frana dinamica (FD): este un absorbator de energie folosit pentru reducerea fortei dinamice maximale a unei caderi, folosind un anumit tip de coarda dinamica si de aigurare. Ea este deservita, in cele mai multe cazuri, de catre un secund, dar exista si frane dinamice automate, montate direct la centura capului de coarda.

27. Lonja (EN 354:1992): componenta utilizata ca mijloc de legatura intr-un sistem de oprire a caderii, de limitare sau pozitionare in locul de munca, cu scopul de a fixa operatorul de punctul de ancorare (in cazul regruparii) sau in locul de munca. Ele se confectioneaza din coarda dinamica, chinga cusuta, cablu sau lant, putand fi fixe sau reglabile.

28. Lungime de coarda (LC): spatiu de perete, panta sau vale, cuprins intre doua regrupari.

29. Suport de ancorare: element de legatura specific pentru un subsistem ce foloseste un opritor de cadere alunecator, in cadrul unui sistem de oprire a caderii. Practic, reprezinta o insusire de puncte de ancorare, pe o franghie flexibila, un cablu metalic sau o sina rigida.

30. Nod: element care se realizeaza pe o anumita portiune de coarda sau cordelina, in scopul obtinerii unui ochi care are o destinatie precisa si un inalt grad de siguranta in timpul lucrului.

31. Opritor de cadere alunecator (OCA conform EN 353 -1/-2:1992): component al unui sistem de oprire a caderii format dintr-un dispozitiv care insoteste automat operatorul in urcarea sa de-a lungul unui suport de ancorare, avand proprietatea de a aluneca usor in sensul deplasarii capului de coarda si de a se bloca, daca se produce o cadere sau o tractiune brusca in sens opus.

32. Opritor de cadere retractabil (OCR conform. SR-EN 360 : 1994): component al unui sistem de oprire a caderii format dintr-un dispozitiv, montat intre centura de siguranta complexa sau de limitare a pozitiei de lucru si un punct de ancorare, cu posibilitati de intindere, retragere si blocare automata, pentru completare sau inlocuirea lonjei (putand fi considerat deci un mijloc de sustinere retractabil).

33. Participant: operator din componenta echipei de alpiniam utilitar care nu are nici o functie de asigurare a corzilor, in timpul lucrului.

34. Pana: element de lemn sau metalic, introdus prin batere sau asezare, intr-o fisura de dimensiune si forma corespunzatoare a peretelui.

35. Piton: element metalic, introdus prin batere intr-o fisura a peretelui de stanca, in scopul realizarii unui punct de ancorare a sistemului de oprire a caderii, sistemului de limitare sau de pozitionare.

36. Priza: asperitate sau concavitate a peretelui care poate fi utilizata de operator ca punct de sprijin, agatare sau atarnare, in timpul deplasarii sale intre doua regrupari; ele pot fi naturale sau artificiale, folosirea lor determinand siguranta, cat si eficienta procedeului de catarare utilizat.

37. Ramonaj: procedeu tehnic de catarare, care se aplica la parcurgerea unor fisuri largi (de tipul hornurilor) folosind opozitia spate-picioare-maini.

38. Rapel: procedeu tehnic, folosit in exclusivitate in alpinism si speologie, pentru coborarea in maxima siguranta, comoditate si viteza a unui perete, pante sau vai abrupt, folosind o coarda montata in dublu, intr-un punct de ancorare superior.

39. Regrupare: punct critic al securitatii muncii pentru activitatile de alpinism utilitar, in care echipa se reuneste pentru o perioada de timp; distanta dintre regrupari, respectiv marimea lungimii de coarda, este in alpinism de cca 40 m.

40. Secund: operator al echipei de alpinism utilitar care are rolul de asigurare (dinamica sau statica) a capului de coarda, pe toata durata ascensiunii acestuia intre doua regrupari.

41. Scarita: echipament specific de alpinism confectionat din cordelina, care dispune de un numar de 3-4 trepte, dispuse echidistant, la distante de cca 35 cm; scaritele speologice se confectioneaza din cablu metalic si trepte tubulare, avand lungimi modulate, de 10-15 m.

42. Sistem de limitare a pozitiei de munca (SLPM conform. SR-EN 359:1993): echipament individual de protectie destinat opririi deplasarii operatorului intr-o directie in care exista o sursa de accidentare (cadere, electrocutare etc.). Daca factorul de risc este caderea de la inaltime, sistemul de limitare se poate suplimenta cu componente care amortizeaza socul.

43. Sistem de oprire a caderii (SOC conform. SR-EN 363 : 1992): echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime, cuprinzand o centura complexa si un subsistem de legare in scopul opririi caderii. O centura de siguranta complexa cu absorbator de energie incorporat, formeaza un subsistem, iar sistemul de oprire a caderii este completat cu o lonja.

44. Sistem de pozitionare in locul de munca (SPLM conform. SR-EN 358:1993): echipament individual de protectie destinat mentinerii (sederii) operatorului intr-un anumit punct de lucru sau in regrupare, astfel ca pozitia sa fie sigura, stabila si comoda, iar mainile sa-i fie libere, in vederea executarii operatiilor prevazute in tehnologia de lucru. El nu este destinat pentru oprirea caderii.

45. Traversare: procedeu tehnic de catarare pe directie orizontala sau oblica, ascendenta sau descendenta.

46. Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in jurul unui echipament de munca sau a unui perete, panta sau vale de abrupt, in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau a altei forme de afectare a sanatatii sale.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/wwwalpinistiutil/public_html/wp-content/themes/Newspaper/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

19 COMENTARII

 1. Wow, amazing blog structure! How lengthy have you ever been blogging
  for? you make blogging look easy. The overall glance of
  your site is fantastic, as neatly as the content material!
  You can see similar: sklep internetowy and here sklep internetowy

 2. My brother suggested I might like this website. He was entirely right.
  This put up truly made my day. You can not consider simply how a lot
  time I had spent for this info! Thanks! I saw similar here:
  Najlepszy sklep

 3. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Appreciate it! You can read similar text here:
  Sklep

 4. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 5. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.

  If you know of any please share. Thanks! You can read similar art here: GSA Verified List

 6. Wow, incredible blog format! How long have you ever been blogging for?
  you make blogging glance easy. The total glance of your web
  site is wonderful, let alone the content material!

  You can see similar here prev next and those was wrote by Venessa93.

 7. Wow, awesome weblog layout! How lengthy have you ever
  been running a blog for? you make blogging glance easy.
  The whole look of your web site is great, let alone the content material!

  I read similar here prev next and it’s was wrote by Ahmad66.

 8. Hey there I am so glad I found your blog page, I really found you by error,
  while I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic
  post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment
  but I have book-marked it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great
  jo.

LĂSAȚI UN MESAJ